Sistem ePENGISIAN 2.0
Perhatian :
Sistem ini hanya untuk kegunaan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (PSM) di Kementerian/ Jabatan bagi urusan pengambilan lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) sahaja.